آرشیو
عنوان فروش خرید زمان آخرین به روز رسانی
یورو 47,283 46,810 21، فروردین 1403 10:03:00
دلار 43,567 43,132 21، فروردین 1403 10:03:00
یورو 47,218 46,746 20، فروردین 1403 10:02:00
دلار 43,567 43,132 20، فروردین 1403 10:01:00
یورو 47,232 46,760 19، فروردین 1403 09:49:00
دلار 43,567 43,132 19، فروردین 1403 09:48:00
یورو 47,234 46,762 18، فروردین 1403 09:40:00
دلار 43,568 43,132 18، فروردین 1403 09:39:00
یورو 47,054 46,583 16، فروردین 1403 10:03:00
دلار 43,462 43,028 16، فروردین 1403 10:02:00
یورو 46,804 46,336 15، فروردین 1403 10:02:00
دلار 43,462 43,028 15، فروردین 1403 10:01:00
یورو 46,648 46,182 14، فروردین 1403 09:54:00
دلار 43,462 43,028 14، فروردین 1403 09:53:00
یورو 46,980 46,510 06، فروردین 1403 10:03:00
دلار 43,472 43,037 06، فروردین 1403 10:03:00
یورو 47,244 46,771 27، اسفند 1402 10:09:00
دلار 43,369 42,935 27، اسفند 1402 10:09:00
یورو 47,220 46,748 26، اسفند 1402 10:08:00
دلار 43,369 42,936 26، اسفند 1402 10:07:00