آرشیو
عنوان فروش خرید زمان آخرین به روز رسانی
دلار 43,896 43,457 04، اردیبهشت 1403 10:03:00
یورو 46,736 46,269 04، اردیبهشت 1403 10:02:00
یورو 46,536 46,071 03، اردیبهشت 1403 09:49:00
دلار 43,725 43,287 03، اردیبهشت 1403 09:48:00
یورو 46,599 46,133 02، اردیبهشت 1403 10:04:00
دلار 43,715 43,278 02، اردیبهشت 1403 10:03:00
یورو 46,419 45,955 01، اردیبهشت 1403 10:02:00
دلار 43,565 43,129 01، اردیبهشت 1403 10:01:00
دلار 43,567 43,131 30، فروردین 1403 10:03:00
یورو 46,369 45,905 30، فروردین 1403 10:02:00
یورو 46,305 45,842 29، فروردین 1403 10:04:00
دلار 43,567 43,131 29، فروردین 1403 10:03:00
یورو 46,371 45,908 28، فروردین 1403 10:04:00
دلار 43,567 43,132 28، فروردین 1403 10:03:00
یورو 46,394 45,930 27، فروردین 1403 10:03:00
دلار 43,567 43,132 27، فروردین 1403 10:01:00
دلار 43,567 43,132 26، فروردین 1403 09:58:00
یورو 46,397 45,933 26، فروردین 1403 09:57:00
یورو 46,390 45,926 25، فروردین 1403 10:03:00
دلار 43,567 43,132 25، فروردین 1403 10:01:00