آرشیو
عنوان فروش خرید زمان آخرین به روز رسانی
دلار 44,437 43,993 17، اردیبهشت 1403 10:03:00
یورو 47,844 47,366 17، اردیبهشت 1403 10:02:00
دلار 444,370 43,993 16، اردیبهشت 1403 09:40:00
یورو 47,844 47,366 16، اردیبهشت 1403 09:39:00
دلار 44,314 43,871 13، اردیبهشت 1403 10:03:00
یورو 47,326 46,853 13، اردیبهشت 1403 10:03:00
یورو 47,346 46,872 12، اردیبهشت 1403 10:01:00
دلار 44,314 43,871 12، اردیبهشت 1403 10:00:00
یورو 47,491 47,016 11، اردیبهشت 1403 10:03:00
دلار 44,314 43,871 11، اردیبهشت 1403 10:01:00
یورو 47,423 46,948 10، اردیبهشت 1403 09:59:00
دلار 44,314 43,871 10، اردیبهشت 1403 09:57:00
یورو 47,454 46,980 09، اردیبهشت 1403 10:03:00
دلار 44,359 43,915 09، اردیبهشت 1403 10:02:00
دلار 44,198 43,756 08، اردیبهشت 1403 10:03:00
یورو 47,232 46,760 08، اردیبهشت 1403 10:02:00
یورو 47,060 46,589 06، اردیبهشت 1403 10:04:00
دلار 44,038 43,597 06، اردیبهشت 1403 10:03:00
دلار 44,038 43,597 05، اردیبهشت 1403 10:04:00
یورو 47,088 46,618 05، اردیبهشت 1403 10:02:00