آرشیو
عنوان فروش خرید زمان آخرین به روز رسانی
دلار آمریکا 34,481 0 14، آبان 1401 13:59:00
دلار آمریکا 0 34,199 14، آبان 1401 13:19:00
دلار آمریکا 0 34,140 14، آبان 1401 12:39:00
یورو 0 34,500 14، آبان 1401 12:30:00
دلار آمریکا 0 34,115 14، آبان 1401 12:23:00
دلار آمریکا 0 34,149 14، آبان 1401 11:43:00
دلار آمریکا 0 33,553 12، آبان 1401 13:36:00
دلار آمریکا 0 33,555 12، آبان 1401 13:07:00
دلار آمریکا 32,220 0 11، آبان 1401 16:02:00
دلار آمریکا 31,947 0 11، آبان 1401 15:31:00
دلار آمریکا 32,219 0 11، آبان 1401 14:25:00
دلار آمریکا 31,855 0 11، آبان 1401 13:35:00
دلار آمریکا 31,886 0 11، آبان 1401 13:17:00
دلار آمریکا 0 31,910 11، آبان 1401 11:32:00
دلار آمریکا 31,816 0 11، آبان 1401 11:26:00
دلار آمریکا 0 31,900 11، آبان 1401 10:45:00
دلار آمریکا 0 31,820 11، آبان 1401 10:21:00
دلار آمریکا 31,886 0 10، آبان 1401 15:42:00
دلار آمریکا 0 31,540 10، آبان 1401 14:43:00
دلار آمریکا 0 31,550 10، آبان 1401 14:13:00