آرشیو
عنوان فروش خرید زمان آخرین به روز رسانی
یورو 48,741 48,254 10، خرداد 1403 10:02:00
دلار 45,084 44,633 10، خرداد 1403 10:01:00
یورو 49,046 48,556 09، خرداد 1403 10:03:00
دلار 45,084 44,633 09، خرداد 1403 10:02:00
دلار 45,028 44,578 08، خرداد 1403 09:45:00
یورو 48,898 48,409 08، خرداد 1403 09:45:00
یورو 48,898 48,409 07، خرداد 1403 10:02:00
دلار 45,028 44,578 07، خرداد 1403 10:01:00
یورو 48,740 48,253 06، خرداد 1403 10:02:00
دلار 44,916 44,467 06، خرداد 1403 10:01:00
دلار 44,811 44,363 05، خرداد 1403 10:01:00
یورو 48,626 48,140 05، خرداد 1403 10:01:00
یورو 48,559 48,074 03، خرداد 1403 09:56:00
دلار 44,811 44,363 03، خرداد 1403 09:55:00
یورو 48,664 48,178 01، خرداد 1403 10:03:00
دلار 44,811 44,363 01، خرداد 1403 10:02:00
یورو 48,706 48,219 31، اردیبهشت 1403 10:01:00
دلار 44,811 44,363 31، اردیبهشت 1403 10:01:00
یورو 48,805 48,317 30، اردیبهشت 1403 10:01:00
دلار 44,868 44,420 30، اردیبهشت 1403 10:01:00