آرشیو
عنوان فروش خرید زمان آخرین به روز رسانی
دلار 45,624 45,168 24، خرداد 1403 10:02:00
یورو 49,470 48,975 24، خرداد 1403 10:01:00
دلار 45,624 45,168 23، خرداد 1403 10:02:00
یورو 48,967 48,477 23، خرداد 1403 10:02:00
دلار 45,535 45,080 22، خرداد 1403 10:01:00
یورو 48,949 48,459 22، خرداد 1403 10:01:00
یورو 49,195 48,703 21، خرداد 1403 10:03:00
دلار 45,508 45,053 21، خرداد 1403 10:02:00
یورو 49,180 48,688 20، خرداد 1403 09:49:00
دلار 45,508 45,053 20، خرداد 1403 09:48:00
دلار 45,288 44,835 19، خرداد 1403 11:49:00
یورو 48,943 48,453 19، خرداد 1403 10:40:00
دلار 45,280 44,827 17، خرداد 1403 10:01:00
یورو 48,943 48,453 17، خرداد 1403 10:00:00
یورو 49,150 48,659 16، خرداد 1403 09:38:00
دلار 45,288 44,835 16، خرداد 1403 09:37:00
دلار 45,182 44,730 13، خرداد 1403 10:02:00
یورو 49,029 48,539 13، خرداد 1403 10:01:00
دلار 45,182 44,731 12، خرداد 1403 09:38:00
یورو 49,015 48,525 12، خرداد 1403 09:37:00