آرشیو
عنوان فروش خرید زمان آخرین به روز رسانی
دلار 43,254 42,822 24، اسفند 1402 10:05:00
یورو 47,335 46,862 24، اسفند 1402 10:04:00
دلار 43,180 42,748 23، اسفند 1402 10:03:00
یورو 47,141 46,669 23، اسفند 1402 10:03:00
یورو 47,487 46,715 22، اسفند 1402 09:55:00
دلار 43,180 42,748 22، اسفند 1402 09:55:00
یورو 47,135 46,663 21، اسفند 1402 10:02:00
دلار 43,154 42,723 21، اسفند 1402 10:01:00
یورو 47,186 46,714 20، اسفند 1402 10:06:00
دلار 43,131 42,700 20، اسفند 1402 10:03:00
یورو 47,146 46,674 19، اسفند 1402 10:04:00
دلار 43,095 42,664 19، اسفند 1402 10:03:00
یورو 47,026 46,556 17، اسفند 1402 10:01:00
دلار 43,095 42,664 17، اسفند 1402 10:00:00
یورو 46,737 46,270 16، اسفند 1402 10:06:00
دلار 43,030 42,600 16، اسفند 1402 10:06:00
یورو 46,618 46,152 15، اسفند 1402 10:35:00
دلار 42,920 42,491 15، اسفند 1402 10:34:00
یورو 46,445 45,981 14، اسفند 1402 10:26:00
دلار 42,920 42,491 14، اسفند 1402 10:25:00